تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قله آکادمی لری

تحلیل معانی مختلف قله در لری مینجایی همراه با مثال هایی از نام شناسی واژگان قلهدسته بندی ها : لری مینجایی

غلامرضا مهرآموز، خوزستان

۱. پۊپ کۏpupkö

پۊپ در اصل تاج پرندگانی مانند خروس است در کردی و لری اکنون به کار می رود. در فارسی کهن هم وجود داشته اما در فارسی معاصر از بین رفته است. پۊپ در اینجا کنایه از بالاترین قسمت کوه ( همان قله) است همانگونه که پوپ(تاج )در بالاترین قسمت بدن پرنده قرار دارد.

2.  تۏکtök یا  تۏک کۏtökkö

تۏک نیز به معنای سر و رأس هر چیزی است. مثلا آغاز زمستان و چله بزرگ را « تۏک چلٛٱ» می گویند یا «تۏک مداد». این واژه در نامگذاری کوهها نیز به کار می رود مانند« تۏک بٱلکؽس» ( قله بلقیس) در  منطقه مهمیل بر سر راه خرم آباد سفیددشت بٱلکؽس balkîs نام لری بلقیس ملکه سبا است.

۳. شاخ نیز به معنای قله کوه است به ویژه قله نوک تیزدر نامگذاری کوهها نیز به کار می رود . مثل کوه چارشاخ در منطقه آبستان خرم آباد

۴. لٛیت łit یا لٛیتکٱłitka

در قله معروف لٛیت اْنار نیز این نام به کار رفته است. البته واژه «لٛیت» واجد معانی دیگری نیز هست که در اینجا موضوع بحث نیست.

۵. دن کۏdênkö

»دنdên »به معنای کنگره است و «دندنیdêndêni» یعنی کنگره دار مثلا «دیوار دندنی» قله کوه نیز همانند کنگره کوه می ماند

»دنبلنڳٱ» dênbêlêńga نام کوه و قله ای در شمال شرق خرم آباد

منبع: لغتنامه پاپریک(منتشرنشده) آن وقت لری با اینهمه غنا خیلی از لرها در مکالمه خود مثلا از  قله یا آبشار استفاده می کنند یا فکر می کنند در لری معادلی برای اینها وجود ندارد  در حالی که از لحاظ زبان شناسی نیز عجیب است که سرزمینی سرزمین قله ها و آبشارها باشد ولی در زبان مردمش واژه یا واژگانی برای نامگذاری آن وجود نداشته باشد.  داستان به نابودی رفتن سرمایه زبانی مردم لر و غنای  لری اینگونه است

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/14 19:16:11

مقالات پیشنهادی
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.
رویکرد سلسله مراتبی-کارکردی به مسأله زبان مادری؛ تضعیف زبان مادری ریشه های محلی توسعه را می خشکاند.

رویکرد سلسله مراتبی زبان مادری و توسعه نیافتگی

ادامه مطلب
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
ریشه واژه پایار
ریشه واژه پایار

واژه پایار

ادامه مطلب
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
خٱلک لٛۏر
خٱلک لٛۏر

ڤیکیپدیا لٛۏری

ادامه مطلب
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا
چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

چند فعل لری مینجایی با پیشوند وا

ادامه مطلب