تبادل فرهنگی لرها با بریتانیا آکادمی لری

تبادل فرهنگی لرها با بریتانیادسته بندی ها : زبان شناسی لری

لرها احتمالا از نخستین ایرانیانی بوده‌اند که در عصر جدید با بریتانیایی‌ها تبادلات زبانی-فرهنگی داشته‌اند. پیش از آنکه دولت پهلوی در ایران مستقر شود، دولت بریتانیا برای تامین امنیت و نیروی کار لازم برای اکتشاف نفت مناطق لرنشین، از ایل بختیاری کمک می‌گیرد، و به این ترتیب شرکت نفتی تشکیل می‌شود به نام ” شرکت نفت بختیاری “. تصویر فوق، جلد کتاب قدیمی یادداشت‌های روزانه‌ی این شرکت را نشان می‌دهد. حتی بعدتر که این شرکت جای خود را به ” شرکت نفت ایران و انگلیس” داد، باز هم تمرکز انگلیسی‌ها بر مناطق لرنشین بود. بسیاری از مردم لر در این شرکت انگلیسی استخدام شده و در تعامل با انگلیسی‌ها مدتها قبل از مرکز‌نشینان تهران، با فوتبال، رادیو و پودر لباسشویی آشنا شدند. آنها همچنین واژگانی مانند :

فول ، fault خطا
تِیم، time نوبت زمانی
هَسپیتال ، hospital بیمارستان
بام ، bobm بمب
پامپ، pomp پمپ

را مستقیما از انگلیسی‌ها قرض گرفتند. لرها حتی اکنون هم واکه‌ی انگلیسی دو واژه‌ی آخر را به مانند انگلیسی‌ها تلفظ می‌کنند: واکه‌ی پسینِ بازِ گرد bomb, pomp . بمب را هم مانند انگلیسی‌ها “بام” تلفظ میکنند.

اینکه چرا این تلفظها اینگونه است، چه تحولی در ساخت هجا، معنی، و کاربرد آنها پیدا شده، اینکه آیا نحو زبانهای لری از انگلیسی تاثیر گرفته و یا اینکه انگلیسی‌ها نیز از لرها اقلام واژگانی و دستوری قرض گرفته‌اند، می‌تواند موضوع پژوهش‌هایی مستقل حتی در حد تز ارشد و رساله دکترا باشد.

برگرفته از کانال تیم ترویج زبان شناسی

@LINGUISTS2B

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/13 17:42:59

مقالات پیشنهادی
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب