به بهانه روز زوون دایَری آکادمی لری

به بهانه روز زوون دایَریدسته بندی ها : زبان شناسی لری

حسین پایمرد مردی از ایل زلکی از لرهای بختیاری(چالنگ) درعهد جوانی به آلمان سفر می کند وپس از سال های طولانی زندگی در اروپا در دوران کهن سالی به زادگاه خود الیگودرز باز می گردد. یک روز برای تعویض پول به بانک می رود و به کارمند می گوید”ئی پیلِنِه آلشدکوسیم”
i pilne ālêšď ko sim

یعنی: این پول را برایم عوض کن

کارمند با تمسخر به او می گوید آلشد دیگر چیست پیرمرد برو زبان یاد بگیر. حسین پایمردی که ۵ زبان زنده دنیا از جمله آلمانی،فرانسه،انگلیسی ،ترکی وعربی را مثل زبان مادریش(لری) می دانسته این جمله لری را به ۵ زبان زنده دنیا برای کارمند ترجمه می کند.

انگلیسی
Change this money for me

عربی
تغيير هذا المال بالنسبة لي

آلمانی

Ändere dieses Geld für mich

فرانسوی

Change cet argent pour moi

ترکی

Bu parayı benim için değiştir
و می گوید من می خواهم هویت خودم را داشته باشم وگرنه مهمترین و برجسته ترین زبانهای حال حاضر دنیا را بسان زبان مادریم می دانم.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/12 19:07:12

مقالات پیشنهادی
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس
تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت در منطقه زاگرس

تفاوت «صورت انتزاعی لغت» (lexeme) و «صورت واژگانی» (word form)و تصحیح یکی ازاشتباهات گردآورندگان لغت

ادامه مطلب
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)
تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

تفاوت سَرواژه(acronym)ومخفف (abbreviation)

ادامه مطلب
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان
تعابیر و اصطلاحات، جنبه هایی از روح زبان

تعابیر و اصطلاحات روح زبان هستند

ادامه مطلب
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر
تشریح چند واژه و اصطلاح برای سرما،حالت های سرمایی و احساس سرما در زبان مردم لر

تشریح واژگانی سرما و گرما در لری(مینجایی، لکی، بختیاری)

ادامه مطلب
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری
ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ترکیبات بَهووریهی (Bahuvrihi Compounds) در لری

ادامه مطلب