برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی آکادمی لری

برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانیدسته بندی ها : متون کهن لری

خان الماس لرستانی بردارخان آتش است.”خان آتش” فرزند”محمدبیگ لرستانی” سمت جانشینی پدر را عهده داربود.( درسدهء یازدهم ه.ق)
“برهان الحق” می نویسد”خان آتش” فرزند”محمدبیگ می باشد که اهل لرستان هستند.او خاندانی به نام “آتشبیگی” تشکیل داده وبا سه تن برادران به نام های جمشید بگ،ابدال بگ و الماس بگ از یک خانواده می باشند
تولد خان الماس لرستانی ۱۰۷۲ هجری قمری است
و درباب وفات وی درویش ذوالفقاری گورانی چنین گفته است.

وَسنه هزار وصدوسی وهشت
خان الماس لوا و دلی بهشت

از این عارف بزرگ ابیاتی درپیشگویی اوضاع جهان به جای مانده که درچندین بخش با ترجمه فارسی ارائه خواهیم کرد

یاوران آشو

۱-یاوران آشو،یاوران آشو
نطق اَزله وَرخیز و آشو

۲-یانه اَخیاران کوبستن کوکو
هی داد او روژه گو وَ مگو بو

۳-حکوم شاهان تُرک تَتَر مَیو
یوم یوم زیای تِرجور بَتَر مَیو

۴-دسداران بیدَس بیدَسان نو بو
بلال جار کیشو واحداً رو بو

۵-نه مهرنه محبت دل بیذوق مَیو
خوشی زمانه کُل چُی طوق مَیو

برگردان به فارسی

۱-دوستان شما را از بروز آشوبها خبرمی دهم.گفتار از پیشینیان است که جهان را آشوب فرا می گیرد.

۲-فریاد از آن روز که گوشها بدهکار حرف حساب نباشد وگفتن،حکم سکوت را داشته باشند.

۳-فرمان فرمایی ودست درازی ترکان تاتار برای مدتی برقرار می گردد و هر روز فشار وبیدادگری از روز پیشین پیشه می گیرد.

۴-دارا ناتوان و نادار قدرت می یابد. موء ذن ندا در می دهد که دنیا دگرگون شده است

۵-مهر ومحبت ازمیان می رود ودلها از ذوق تهی می شود

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/11 20:22:02

مقالات پیشنهادی
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
برف اَممار
برف اَممار

برف اَممار چیست، ماهیت و چیستی برف اَممار

ادامه مطلب
بررسی یک فعل مشترک بین زبان لر بزرگ و لر کوچک
بررسی یک فعل مشترک بین زبان لر بزرگ و لر کوچک

کهن واژگان زبان مردم لر

ادامه مطلب