بررسی یک فعل مشترک بین زبان لر بزرگ و لر کوچک آکادمی لری

بررسی یک فعل مشترک بین زبان لر بزرگ و لر کوچکدسته بندی ها : متون کهن لری

یک فعل کهن در زبان مردم لر به معنای ” از دست دادن” که در لکی و مینجایی مشترک است البته با تفاوتی در تلفظ

درنیائن:( مینجایی)

ارنیائن( لکی)

یعنی: از دست دادن، باختن، فدا کردن

مثلا:

فلونی جون خوشن درنیا سی ئی زمی: فلانی جان خود را به خاطر این زمین از دست داد/ فدا کرد

ایمِروو ۴۰ هزار تمن درنیام: امروز ۴۰ هزار تومن از دست دادم

ولی هرگز فکر نمی کردم این فعل در لری بختیاری نیز وجود داشته باشد تا اینکه امروز  شعری از کوروش دورکی بختیاری از شاعران بختیاری هفت لنگ دیدم که فعل  درنهادن در آن دقیقا به همین معنا به کار رفته بود که برایم جالب و شگفت آور بود:

جوون بیدِن که رَهدِن جنگِ دشمن

تن و جون درنهادن سی مامِ میهن

درنهادن، درنیائن( در بالاگریوه ای درنیادن)، و ارنیائن از لکی گرفته تا بختیاری یک ساخت، ریشه و معنا دارند.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/05 20:31:44

مقالات پیشنهادی
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)
تک بیتی از پیرَه زا( متوفی ۱۳۲۱)

تک بیتی از پیرَه زا piraza ( متوفی ۱۳۲۱)

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین
بررسی علت تغییر نامجاهای لری در تمام مناطق لرنشین

علت تغییر نامجاهای لری در مناطق لرنشین

ادامه مطلب
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی
برگی از ویرگار نیسمونی لرستان، خان الماس لرستانی

بررسی ادبیات لرهای یارسان و خان الماس لرستانی

ادامه مطلب
برف اَممار
برف اَممار

برف اَممار چیست، ماهیت و چیستی برف اَممار

ادامه مطلب