آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟ آکادمی لری

آیا علامت جمع ل در لری مینجایی هم وجود دارد؟دسته بندی ها : لری مینجایی

همانگونه که می دانیم پرکاربردترین علامت جمع در لری مینجایی یا است (البته با تلفظ ی خفیف ý که در فارسی وجود ندارد)

بردیاbardýā: سنگ ها

داریاdārýā: درختان

گلیاgolýā: گل ها

علامت پر کاربرد دیگر جمع ون است( که در حالت ختم به سکون نون آن ظاهر نمی شود)

پیایو: مردان( ولی در حالت های دیگر نون آن ظاهر می شود مثلا: پیایونئ که …)

کرو: پسران

زنو: زنان

در مورد اینکه کجاها بیشتر از یا و کجاها بیشتر از ون استفاده می شود بعدا بحث خواهیم کرد.

اما جالب است بدانید که علامت جمع ل در لری مینجایی  نیز وجود دارد ولی در برخی گویش ها علامت جمع غالب، در برخی دیگر علامت جمع پر کاربرد و در برخی دیگر کم کاربرد است.

در گویش شوهانی ل علامت جمع غالب است

گویش چگنی از لحاظ کاربرد علامت جمع ل دومین گویش پر کاربرد است. البته برخی از طوایف چگنی به طور کامل از علامت جمع ل استفاده می کنند ،سومین گویش با نمونه های قابل توجه علامت جمع ل به گویش منطقه آبستان در شمال شرق خرم آباد بر می گردد.

گویش  بالاگریوه ای چهارمین گویش است. البته در اشعار و ابیات کهن بالاگریوه ای علامت جمع مانند پیایل( مردان) و زنل( زنان) نیز دیده شده است

هنوز مشخص نیست که دقیقا از چه زمانی کاربرد علامت جمع ل در خیلی از گویش های لری مینجایی کمرنگ شده است. از لحاظ پیوستار تغییرات زبانی نیز کمرنگ شدن علامت جمع ل در لری مینجایی نیز سوال برانگیز است زیرا مثلا در غرب، لکی و کلهری و ایلامی از علامت جمع ل استفاده می کنند و همسایگان شرق شامل کل گویش های لر بزرگ علامت جمع ل دارند ولی لری مینجایی در این وسط علامت پر کاربرد آن یا است. دکتر کیانوش زهراکار( ۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان” مروری بر همگرایی و تغییرات زبانی در گویش لری فیلی ” در نشریه سیمره و لور علت گرایش به جمع یا به جای ل را همگرایی با زبان رسمی در ادوار متاخر دانسته است.

نویسنده :محمد

آخرین ویرایش :1400/02/03 20:21:14

مقالات پیشنهادی
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند
صمصام بختیاری نخست وزیری که لری حرف زدنش را برنمی تافتند

نخست وزیری که لری صحبت می کرد

ادامه مطلب
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟
چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

چرا کسره و فتحه در پاپریک(paperik) هر دو پایه الف دارند؟

ادامه مطلب
به بهانه روز زوون دایَری
به بهانه روز زوون دایَری

روز زوون دایَری

ادامه مطلب
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”
تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

تفاوت میان “واو v ” و “واو w”

ادامه مطلب
از آساره تا زاگرس:سیری بر تاریخ تدوین خط لری
از آساره تا زاگرس:سیری بر تاریخ تدوین خط لری

رسم الخط های لری، تورهیل، پاپریک، لور، مردم لر، لری نویسی

ادامه مطلب
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری
تفاوت بین واژگان گۉرونی و گۊرونی در لری

تفاوت واژگانی گۉرونی ۉ گۊرونی در لری

ادامه مطلب
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر
ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ریشه واژگان هندسه و مهندسی در زبان مردم لر

ادامه مطلب